top of page

ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Ministerie SZW.png

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Bij SZW buigen we ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid. De toekomst van onze verzorgingsstaat. De betaalbaarheid van de AOW. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek. Of de veiligheid op de werkplek. En integratie.

Bij SZW verdiep je je in de meest uitdagende en complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. En adviseer je over onderwerpen die wekenlang het nieuws kunnen beheersen. We leveren ‘producten’ waarmee we adequaat kunnen reageren op vragen uit de politiek en soepel inspelen op nieuwe eisen die de maatschappij stelt. Daarom zijn we altijd op zoek naar talent. Naar mensen die hun belangstelling voor de inhoud combineren met maatschappelijke betrokkenheid.

SZW bestaat uit zo’n 2500 medewerkers, waarvan een groot aantal in Den Haag werkt.

 

Wie zoeken we?

Ben je econoom en begin je de start van je carrière bij ons? Dan ligt een breed werkveld voor je open.

Als econoom adviseer je de minister van SZW onder andere op het gehele terrein van het sociaal-economisch beleid in Nederland en de EU. Je houdt je bezig met vragen als: hoe kan de arbeidsparticipatie in Nederland worden verhoogd, ook om draagvlak voor onze sociale voorzieningen in stand te houden? Hoe kan tegelijkertijd worden voorzien in de behoefte van burgers aan meer tijd voor zorgtaken en scholing? Hoe kan werken meer lonend worden gemaakt? En welke gevolgen heeft dat voor de schatkist? Dergelijke vragen zijn dagelijkse kost voor jou.

 

Je beperkt je niet alleen tot het Haagse circuit, maar onderhoudt ook contacten met Brussel en Parijs. Ook kun je als econoom of econometrist aan de slag gaan met financiële ramingen en analyses. Hiervoor gebruik je actuele beleidsinformatie, onderzoeksresultaten en de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten. Je kunt een actieve rol spelen in de departementale en rijksbrede begrotingsvoorbereiding door mee te denken en te adviseren over het budgettaire beleid. Je krijgt daarbij alle ruimte om initiatieven te ontplooien en je persoonlijk en vakinhoudelijk verder te ontwikkelen.

 

Wat bieden we?

Niet voor niets scoort SZW al een aantal jaren hoog op de lijstjes van beste werkgever. In 2007 zelfs de tweede plaats binnen de niet-private sector. Naast het inhoudelijk interessante werk, spelen de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden hierbij een belangrijke rol.

Gezien zijn missie heeft SZW als werkgever een voorbeeldfunctie. Dat betekent goed presteren op de terreinen waarvoor het zelf wet- en regelgeving maakt. Ook wil SZW een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de veelzijdige en multiculturele samenleving. Om vergrijzing te voorkomen stimuleert SZW ook actief de instroom van jong talent.

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk binnen SZW. Daarom bieden we goede randvoorwaarden zodat je je kunt ontplooien en breed inzetbaar blijft. Zo hebben we voor persoonlijke begeleiding, een leer- en ontwikkelplein ingericht. Daar kun je terecht voor advies over ontwikkeling, je persoonlijk profiel, opleidingen, etc. Daarnaast volg je als nieuwe medewerker een uitgebreid introductieprogramma. Ook bieden wij een opleidingspakket dat past bij je functie en word je begeleid door een mentor. Daarnaast bieden we CAO à la carte, eindejaarsuitkering, bonussen voor bijzondere prestaties, flexibele invulling van je werkweek, betaald ouderschapsverlof en bedrijfsfitness.

Kijk voor meer informatie en voor actuele vacatures en stagemogelijkheden op onze website.

bottom of page