CBS Workshop

“Voor wat er feitelijk gebeurt”

Ons werk heeft een enorme maatschappelijke en economische impact.
Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in
Den Haag en in Brussel.
Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang bij de uitkomsten van onze onderzoeken. Elke dag halen de resultaten van onze onderzoeken de headlines van het nieuws. Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden nauw samen. Wat iedereen gemeen heeft is de focus op onderzoeksresultaten van de allerbeste kwaliteit.
Wil jij weten welke carrièremogelijkheden het CBS jou kan bieden ?
Kom kennismaken, je bent van harte welkom.

First NameMaleFemale

YesNo